Reserveer eenvoudig een baan

Ben je niet lid van Padel- en tennisvereniging ''De Kreilen?'', maar wil je wel graag eens padel of tennis proberen?

Reserveer dan eenvoudig een baan bij ons middels onderstaande knoppen.

KNLTB Clubapp

De club gebruikt voor haar leden de KNLTB Clubapp om bijvoorbeeld eenvoudig en snel een padel- of tennisbaan te reserveren.

Historie van de tennis club

Tennisvereniging De Kreilen is de jongste vereniging van Oudega. In 1987 is de tennisvereniging opgericht. Nadat in 1986 een tennisbaan (op particulier terrein) werd geopend, maakten veel Oudegaasters kennis met de tennissport. Onder leiding van de tennisleraar Stef Boomsma werden de eerste ballen de bomen ingeslagen, maar na een aantal lessen raakten velen zo enthousiast dat er besloten werd een tennisclub op te richten.

De initiatiefnemers waren: Wietse Welling, Jappie Alberda en Marianne van Staveren- Klasema. In 1987 bedroeg het aantal leden ongeveer 30, maar dit steeg al snel naar de 138 in 1990. Een absoluut hoogtepunt qua ledental van de vereniging is genoteerd in 1991: toen telde de vereniging 141 leden. In 1992 werd een ledenstop aangekondigd, wegens baancapaciteit; tevens is er toentertijd een lichtinstallatie gerealiseerd.   

Door de snelle groei van het aantal leden en het willen organiseren van bondswedstrijden werd er besloten een tweede baan aan te vragen, zodat de Oudegaaster tennistalenten zich met andere clubs kon meten. Het plan werd door de overheid afgekeurd, maar de vereniging liet zich niet zo maar uit het veld slaan. Na vele discussies en vergaderingen werd er met steun van het dorpsbelang en in overleg met de gemeente Smallingerland een oplossing gevonden. Bij het sportcomplex de Kampslach zullen twee tennisbanen gerealiseerd worden; nog steeds staat hier het tenniscomplex.

Op 5 oktober 1994 brak het heugelijke moment aan: de opening van het tenniscomplex en het voor het eerst in gebruik genomen clubgebouw.
Inmiddels kende de vereniging in 2006 een renovatie wat betreft de banen: destijds zijn er nieuwe tennisbanen (kunstgras) gerealiseerd, ter vervanging van de toentertijd versleten tennisbanen (tevens kunstgras). Eveneens heeft TV de Kreilen in 2010 een minibaan gerealiseerd en tevens beschikt baan II nu over een heuse dug- out. M.n. de minibaan was een prioriteit voor het bestuur, om jeugd te stimuleren eens een kijkje te nemen op onze vereniging.

© 2019 Design MeTas | Technische realisatie sport4web